Плътен кръг

# диаметър/мм
1 8
2 10
3 12
4 14
5 16
6 18
7 20